Knooppunt 37 is de naam van de praktijk van Elly Hidding, psychotherapeut, GZ-psycholoog.
en EMDR-therapeut (Europees gecertificeerd als practitioner). In de praktijk kunnen volwassenen terecht voor generalistische basis ggz én gespecialiseerde ggz.
Voor jeugd is er zeer beperkt mogelijkheid voor behandeling sinds de financiering van jeugdzorg via de gemeentes verloopt. Meestal betekent dit dat u de behandeling bij mij zelf moet betalen. 

De praktijk ligt in de gemeente Noordenveld, tussen Roden, Peize en Lieveren, aan het
fietsknooppunt 37.

Niet alleen op de weg, ook in ons leven komen we knooppunten tegen. Gebeurtenissen of periodes waar (teveel) dingen samen komen, waarin je opnieuw je richting bepaalt, waarbij je stilstaat voor je verder kunt. Vaak lukt het om daar op eigen kracht uit te komen of met behulp van de mensen om je heen.

Soms lukt dat niet zo goed. Dan kan het tijdelijk inschakelen van professionele hulp zinvol zijn om de knopen te ontwarren. Dat kan gewenst zijn als je 7, 37 of 73 bent, ofwel in elke levensfase.

Stand van zaken 01-10-2020:
Aanmelden voor nieuwe behandelingen is op dit moment niet mogelijk. Ik hoop aan het eind van dit jaar de wachtlijst weer open te kunnen zetten. Elke maand wordt dit bericht geactualiseerd.

       Uitgangspunten van deze praktijk:
  • respect en vertrouwen
  • eigen kracht en regie aanspreken en ontwikkelen
  • blokkades opheffen of verminderen
  • kwaliteit van het leven NU staat centraal
     

"Hoe als je je met zorgeloosheid kon omringen en dat dat je ruimte was"
gedicht Bert Schierbeek

LVVP-visitatielogo.jpg wordt weergegeven