Knooppunt 37 is de naam van de praktijk van Elly Hidding, psychotherapeut, GZ-psycholoog.
en EMDR-therapeut (Europees gecertificeerd als practitioner). In de praktijk kunnen volwassenen terecht voor generalistische basis ggz én gespecialiseerde ggz.
Voor jeugd is er zeer beperkt mogelijkheid voor behandeling sinds de financiering van jeugdzorg via de gemeentes verloopt. Meestal betekent dit dat u de behandeling bij mij zelf moet betalen. 

De praktijk ligt in de gemeente Noordenveld, tussen Roden, Peize en Lieveren, aan het
fietsknooppunt 37. Ook de LF 20, de Flevoroute, een Lange Afstand Fietsroute van Groningen tot voorbij Amsterdam, komt langs dit knooppunt.

Niet alleen op de weg, ook in ons leven komen we knooppunten tegen. Gebeurtenissen of periodes waar (teveel) dingen samen komen, waarin je opnieuw je richting bepaalt, waarbij je stilstaat voor je verder kunt. Vaak lukt het om daar op eigen kracht uit te komen of met behulp van de mensen om je heen.

Soms lukt dat niet zo goed. Dan kan het tijdelijk inschakelen van professionele hulp zinvol zijn om de knopen te ontwarren. Dat kan gewenst zijn als je 7, 37 of 73 bent, ofwel in elke levensfase.

Stand van zaken 05-05-2020:
Aanmelden voor nieuwe intakes en behandelingen is op dit moment helaas niet mogelijk.
Ik verwacht dat dat ná de zomer weer kan.

       Uitgangspunten van deze praktijk:
  • respect en vertrouwen
  • eigen kracht en regie aanspreken en ontwikkelen
  • blokkades opheffen of verminderen
  • kwaliteit van het leven NU staat centraal
     

"Hoe als je je met zorgeloosheid kon omringen en dat dat je ruimte was"
gedicht Bert Schierbeek

LVVP-visitatielogo.jpg wordt weergegeven