Knooppunt 37 is de naam van de praktijk van Elly Hidding, psychotherapeut, GZ-psycholoog.
en EMDR-therapeut (Europees gecertificeerd als practitioner).
In de praktijk kunnen volwassenen terecht voor generalistische basis ggz én gespecialiseerde ggz.
Per 01-01-2022 werken we in Nederland volgens het zorgprestatiemodel. Zie verder onder het kopje 'voor wie'.
Voor jeugd is er geen mogelijkheid meer voor behandeling sinds de financiering van jeugdzorg via de gemeentes verloopt.

Ik geef ook leertherapie aan (jonge) professionals, bijvoorbeeld als zij in opleiding zijn tot GZ-psycholoog, psychotherapeut of verpleegkundig specialist.
Bovendien is er de mogelijkheid tot psychologische coachingsgesprekken voor mensen die vastlopen in hun werk, relatieproblemen, zingevingsproblematiek.
In deze gevallen betaalt u de gesprekken zelf of via de werkgever.

De praktijk ligt in de gemeente Noordenveld, tussen Roden, Peize en Lieveren, aan het
fietsknooppunt 37. De praktijk is geopend op dinsdag en woensdag.

Niet alleen op de weg, ook in ons leven komen we knooppunten tegen. Gebeurtenissen of periodes waar (teveel) dingen samen komen, waarin je opnieuw je richting bepaalt, waarbij je stilstaat voor je verder kunt. Vaak lukt het om daar op eigen kracht uit te komen of met behulp van de mensen om je heen. Soms lukt dat niet zo goed. Dan kan het tijdelijk inschakelen van professionele hulp zinvol zijn om de knopen te ontwarren. Dat kan gewenst zijn als je 7, 37 of 73 bent, ofwel in elke levensfase.

Aanmelden voor behandeling is nu niet mogelijk. De wachttijd is te lang. Elke maand leest u hier de actuele stand van zaken. (nu per 01-05-2023)

      
                      Uitgangspunten van deze praktijk:

                     * respect en vertrouwen
                     * eigen kracht en regie aanspreken en ontwikkelen       

                     * blokkades opheffen of verminderen
                     * kwaliteit van het leven NU staat centraal

"Hoe als je je met zorgeloosheid kon omringen en dat dat je ruimte was"
uit een
gedicht van Bert Schierbeek

 

LVVP-visitatielogo.jpg wordt weergegeven