Voor wie

De praktijk is vooral gericht op volwassenen. Wanneer u het gevoel heeft zelf uw problemen niet meer op te kunnen lossen, kunt u hier professionele hulp of begeleiding verwachten.

Generalistische basis ggz is gericht op de diagnose en kortdurende behandeling van mensen met lichte tot matige, niet complexe psychische stoornissen. De behandeling is klachtgericht, waarbij de inschatting is dat 4 tot maximaal 12 gesprekken voldoende zijn.
Specialistische ggz is gericht op steeds terugkerende, meer complexe klachten, als je steeds weer vastloopt in je emoties of relaties. Je leert stil te staan en na te denken over jezelf. Door samen met de therapeut te praten probeer je erachter te komen wat je voor iemand bent. Je vraagt je af hoe je je voelt en hoe je vroeger geleerd hebt met  gevoelens om te gaan. Je gaat je gevoelens onderzoeken om duidelijk te krijgen wat ze betekenen en waar het mis gaat. Ook onderzoeken we hoe je hebt geleerd om te gaan met mensen om je heen. Met deze inzichten proberen we te ontdekken wat je wilt veranderen en hoe je dat zou kunnen aanpakken. Al deze dingen komen juist in het contact met de therapeut naar voren. Dit proces kost tijd, daarom gaat het hier meestal om langere behandelingen, tenminste 20 sessies.

Voorwaarde voor behandeling bij volwassenen is onder andere dat de huisarts vermoedt dat er sprake is van een DSM-benoemde stoornis.

Voor crisisgevoelige problematiek en verslavingsproblemen kunt u het beste terecht bij een GGZ-instelling die een 24 uurs bereikbaarheid heeft.

De volgende klachten komen regelmatig voor:

  • Angstklachten
  • Trauma-gerelateerde klachten na een schokkende gebeurtenis
  • Depressie
  • Fobieën
  • Spanningsklachten
  • Hardnekkige schaamte- en schuldgevoelens
  • Negatief zelfbeeld
  • Langdurige gecompliceerde rouw en verlieservaringen
  • Onbegrepen lichamelijke klachten
  • Chronische pijn, hoofdpijn, whiplash