Werkwijze

Behandelvormen:

  • Cliëntgerichte psychotherapie
  • Cognitieve gedragstherapie/ Acceptance and Commitment Therapy
  • EMDR
  • Mindfulness
  • Inzichtgevende gesprekken en psycho-educatie
  • Gezins- en relatiegesprekken

De behandeling begint met een kennismaking, verkenning van uw klachten en omstandigheden. Deze fase duurt 1-3 gesprekken. Eventueel doe ik nader psychodiagnostisch onderzoek. Daarna volgt, aan de hand van een overeengekomen behandelplan, de behandelfase, met tussentijdse evaluaties. In deze fase maken we gebruik van gesprekken, oefeningen, huiswerk, mogelijk via de computer (E-health). Het kan van belang zijn om naasten, bijvoorbeeld een partner, bij de behandeling te betrekken. We ronden de behandeling in overleg af en bespreken wat u nodig hebt om op een goede manier verder te gaan. Een samenvatting van het proces komt in een eindbrief voor u zelf en voor de verwijzer.
Een gesprek duurt drie kwartier.

Soms vind ik het belangrijk om de behandeling af te stemmen met andere betrokken behandelaars, zoals de huisarts of de fysiotherapeut, of de school van uw kind; als u daarvoor toestemming geeft.
Met verschillende huisartsen en collega's in de regio werk ik samen (overleg, intervisie, doorverwijzing).

Ik maak gebruik van effectmetingslijsten (ROM-instrumenten) om de voortgang van de behandeling inzichtelijk te maken en goed af te stemmen of de behandeling aansluit bij wat u ervan verwacht. Tenminste een begin- en een eindmeting, bij een langere behandeling ook tussentijds. Aan het eind vraag ik u een cliënttevredenheidslijst (CQi) in te vullen.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten, laat u dat zo snel mogelijk weten. Het is altijd in het belang van de voortgang van uw eigen behandeling!

Mochten wij er samen niet naar tevredenheid uitkomen, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van mijn beroepsvereniging, de LVVP (klik hier).

Tussen de zittingen kunt u altijd mailen. Meestal lees ik dagelijks mijn mail. Desgewenst kunt u ook bellen. Houdt u er rekening de dat de kans groot is dat u mij niet direct aan de telefoon krijgt. Als u een bericht achterlaat, probeer ik u zo snel mogelijk terug te bellen.

Ik ben in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. U kunt dat desgewenst opvragen of in de praktijk inzien. In het kader van de AVG kunt u hier het privacystatement inzien.