Vergoedingen

Volwassenen

Op 1 januari 2014 is de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) omgevormd naar een stelsel met een ‘generalistische basis GGZ’ en een ‘gespecialiseerde GGZ’.

Het doel van deze stelselwijziging is een passende behandeling op de juiste plaats.
Patiënten met lichte klachten worden geholpen in de huisartsenzorg.
Behandeling van lichte tot matige, niet complexe psychische stoornissen vindt plaats in de generalistische basis GGZ.
Patiënten met complexe en bedreigende stoornissen worden geholpen in de gespecialiseerde GGZ.
Uitgangspunt is dat patiënten dichtbij huis en minder zwaar – en daarmee goedkoper – worden behandeld.
Om gebruik te maken van de GGZ, is een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Dat is een voorwaarde voor vergoeding vanuit het basispakket van de zorgverzekering.
 

Houdt u rekening met het wettelijk eigen risico voor de gezondheidszorg van € 385 dat eerst wordt aangesproken.

Zie hier de lijst met gecontracteerde zorgverzekeraars en de betalingsvoorwaarden.

Zie voor meer informatie over de veranderingen onder andere www.ggznederland.nl